Lämpömuovaus

Lämpömuovauksessa materiaalia muotoillaan lämmittämällä. Lämmitys voidaan tehdä vain taivutettavaan kohtaan esimerkiksi lämpölankataivuttimella, jolloin saadaan kustannustehokkaasti tehtyä yksinkertaiset taivutukset.

Koko aihion lämmitystä vaativat muotoilut vaativat aina muotin, jossa kappale jäähtyy ja jää muotoonsa. Näissä tilanteissa koko aihio lämmitetään uunissa tai muovauslaitteeseen sisäänrakennetulla lämmittimellä. Muita lämpömuovauksessa käytettäviä laitteita ovat esimerkiksi alipainemuovaus-laitteet sekä puhalluspöydät.